top of page
GameOfChanges Logo.png
Home.png

LEDELSESSTILE

Det organisatoriske miljø påvirkes af hvilken ledelsesstil, du som leder vælger at bruge i en given situation. Det handler blandt andet om hvordan du motiverer, samler og bruger information samt hvordan du tager beslutninger og håndterer kriser.

 

Den stil, hvormed du leder dit team gennem forandringer har derfor stor indflydelse, hvorfor det vil være relevant at bevisliggøre hvilken ledelsesstil dine beslutninger efterlever. Her er der taget udgangspunkt i seks grundlæggende ledelsesstile afledt af forskellige kompetencer indenfor emotionel intelligens.

 

Stilene virker forskelligt afhængigt af situationen og har varierende effekter på det organisatoriske miljø. Det er derfor en fordel at beherske alle stilene til en vis grad og vide hvor man har sine styrker og svagheder.

Autoitær logo.png
Demokratisk logo.png
Temposættende logo.png
Visonære logo.png
Tilknyttende logo.png
Coachende logo.png
Anker 1

Værktøjer inden for AUTOITÆR

Den autoritære ledelsesstil skaber umiddelbar efterlevelse.

GOC #2 forside.png
GOC #16 forside.png
GOC #22 forside.png
GOC #5 forside.png
GOC #18 forside.png
GOC #23 forside.png
GOC #15 forside.png
GOC #21 forside.png
GOC #25 forside.png
GOC #28 forside.png
GOC #29 forside.png
GOC #30 forside.png
Anker 2

Værktøjer inden for TEMPOSÆTTENDE

Den temposættende ledelsesstil sætter høje standarder for præstation

GOC #4 forside.png
GOC #11 forside.png
Anker 3

Værktøjer inden for VISIONÆR

Den visionære ledelsesstil samler medarbejderne omkring en vision

GOC #3 forside.png
GOC #6 forside.png
GOC #17 forside.png
Anker 4

Værktøjer inden for DEMOKRATISK

Den demokratiske ledelsestil smeder konsensus gennem deltagelse

GOC #7 forside.png
GOC #9 forside.png
Anker 5

Værktøjer inden for TILKNYTTENDE

Den tilknyttende ledelsestil skaber harmoni og følelsesmæssige bånd

GOC #1 forside.png
GOC #8 forside.png
GOC #10 forside.png
GOC #14 forside.png
GOC #20 forside.png
GOC #27 forside.png
Anker 6

Værktøjer inden for COACHENDE

Den coachende ledelsesstil udvikler medarbejderne til fremtiden

GOC #12 forside.png
GOC #13 forside.png
GOC #19 forside.png
GOC #24 forside.png
GOC #26 forside.png
bottom of page