Silobuster_logo.png
Silobuster_cards_FrontPage_V3.png

Forventninger

Ikon_Mål_hvid.png
Home.png
Silobuster_cards_BakcPage_V3.png

Konkrete aktiviteter

Løbende forventningsafstemning

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, hvor intentionen er at foregribe misforståelser og kontraproduktivt arbejde ved at ensrette og afstemme forventninger løbende.

Hvorfor?

Når der er brug for, at vi kender hinandens forventninger til den fælles opgave, og hinandens forventninger til det udbytte der skal skabes og for hvem.

Hvordan?

Arranger en dialog internt i jeres egen gruppe, eller med en anden gruppe hvor forvent-ninger bliver formuleret og eventuelt kommenteret på. Skriv forventningerne op, og indsaml så trådene i en samlet forventning til opgaven, som efterfølgende kan underinddeles i forventninger til de enkelte parter i sagen.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men det anbefales at involvere lokale ledere.

Sætte grænser

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet for at udtrykke en gruppes grænser. Aktiviteten tydeliggør grænserne for gruppens opgaver, ansvar og kriterier for succes.

Hvorfor?

Når der er brug for, at vi sammen bliver klogere på vores grænser til hinanden.

Hvordan?

Gør plads til aktiviteten på et af jeres møder. Tegn et billede af en kasse. I denne kasse skal alt, der hører til din gruppe, skrives op. Tegn en større kasse uden om, til ting som ikke hører til. Lad nu gruppemedlemmer skrive opgaver, ansvarsområder etc. ned på post-it-notes og placere elementerne, mens I åbent diskuterer deres placering.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

Team Blueprint

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet til at afklare mål, processer og grænser for en gruppe. Bringer klarhed inde i gruppen og giver gruppen et fundament og et sprog til at gå ind i dialoger med andre grupper om samarbejde.

Hvorfor?

Når der er brug for, at forventningerne står helt skarpt…

Hvordan?

Arranger en diskussion I jeres egen gruppe, hvor I diskuterer og definerer et 'Team Blueprint': jeres formål, kontekst, mål og lignende. Arranger et møde med medlemmer fra en anden gruppe og forklar dem jeres Team Blueprint. Lyt til deres spørgsmål og deres feedback.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).