top of page
Silobuster_logo.png
Silobuster_cards_FrontPage_V312.png

Medlemsfokus

Ikon_Præcision_hvid.png
Home.png
Silobuster_cards_BakcPage_V312.png

Konkrete aktiviteter

Medlemsfokusering

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet hvor man lærer sin "kunde" bedre at kende. Målet er, at man på denne måde bedre kan innovere, være proaktiv og tage chancer.

Hvorfor?

Når der er brug for at komme tættere på "kunden”.

Hvordan?

Man skal holde sig tæt på "kunden" og diskutere deres behov for at finde løsninger sammen. Man må være forberedt på at kunne tage beslutninger og kunne starte nye og uventede foretagender. Kundefokusering bygges gennem en konstant interaktion, og en co-creation med ”kunden”.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men fungerer bedst, hvis en lokal ledere støtter aktivt op.

Empathy mapping

Silobuster_logo.png

Hvad?

Empathy mapping er en metode til at forstå dine medlemmer på et plan, der stikker dybere end til brugen af de produkter eller services, du leverer. Det handler om at forstå, hvad der er på færde i en bredere kontekst, hvad det fylder mentalt, og hvad der virkelig betyder noget for den enkelte.

Hvorfor?

Vi har brug for at blive skarpe på hvad vores medlemmer ønsker.

Hvordan?

Til denne aktivitet kan man med fordel invitere flere teams til en samlet workshop, hvor i sammen kan brainstorme på hvad medlemmet siger, hører, ser og gør - det kan give et indblik i de forskellige perspektiver, der lever i organisationen. Alternativt kan I invitere en intern-kunde/et medlem ind til at fortælle.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men det anbefales at få en instruktion inden i, hvordan man bedst bruger empathy maps og hvilke templates, der kan fungere godt til jer.

Persona

Silobuster_logo.png

Hvad?

Denne aktivitet handler om at få medlemmet i centrum, ved altid at have typiske medlemmer som referencepunkt.

Hvorfor?

Vi har brug for at have medlemmet mere for øje i vores udviklingsprocesser.

 

I LB kan dette være med til at nedbryde ideen om ”one size fit all”, samt ændre vores prioriteringer og værdier.

Hvordan?

En persona er en detaljeret reel eller hypotetisk beskrivelse af en typisk slutbruger af det produkt, teamet er ved at udvikle. Personaer er som regel et skriftligt dokument med et foto, navn, erhverv, livsstil mm. Når man skaber et produkt vil man løbende kunne referere til ens persona, for at vurdere hvad vil han/hun tænke.

 

Det kan være relevant at fokusere på fakta og adfærd frem for antagelser.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men det anbefales at få en instruktion inden i, hvordan man bedst bruger personaer og hvilke templates, der kan fungere godt til jeres behov.

 

I LB kan det kræve at man går ind til mødet med data og en vilje til at bruge denne tilgang

Voice of the customer

Silobuster_logo.png

Hvad?

Denne aktivitet er designet til at sætte medlemmet i centrum, og bruge dem aktivt til at guide prioriteringer og arbejdsprocesser.

Hvorfor?

Der er brug for at vi lytter til vores medlemmer både for at få feedback og inspiration. Dette kan være med til at finde det skjulte guld og mindske synsninger.

Hvordan?

Opsøg et lille panel af inspirerende medlemmer, som I kan mødes med fysisk eller virtuelt i et fast interval enten for jer selv eller sammen med en anden gruppe. Det kan give jer vigtig feedback og være kilde til nye ideer og udvikling. Derudover vil det kunne åbne for nye perspektiver og forståelse for medlemmerne.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
bottom of page