Silobuster_logo.png

Mange perspektiver

Ikon_Respekt_hvid.png
Home.png
Silobuster_cards_FrontPage_V37.png
Silobuster_cards_BakcPage_V37.png

Konkrete aktiviteter

Byttedag

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, hvor medlemmer af grupper bytter job / roller / opgaver. Aktiviteten gør det næsten uundgåeligt at lære noget nyt, og det vil åbne for ny læring og perspektiver.

Hvorfor?

Når der er brug for at opleve det, de andre oplever.

Hvordan?

Blive enig med medlemmer fra en anden gruppe om at bytte job/ roller/ opgaver for en dag. Juster med hinanden, hvad I gerne vil lære af oplevelsen. Bliv enige om, hvem der bytter med hvem og hvor længe. Evaluer læringen på tværs af grupperne.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer) men kræver godkendelse og opbakning fra lokale ledere.

De andres sko

Silobuster_logo.png

Hvad?

Et sæt af aktiviteter til at skabe bevidsthed om forskellene mellem egne og andres perspektiver. En aktivitet der handler om at ændre perspektiver og stille nye spørgsmål til egne indgroede vaner.

Hvorfor?

I LB forsikring kunne vi bruge aktiviteten til at skabe forståelse for andres arbejde, og mærke, hvordan det er at være de andre.

Hvordan?

Vi iværksætter en diskussion og læringsproces internt i vores egne grupper: Hvordan ser andre på vores gruppe og den måde, vi samarbejder på? Ville andre grupper se bestemte problemer anderledes end os? Hvordan ville vi selv argumentere fra et andet perspektiv?

 

Vi kan bruge aktiviteten til at åbne vores dialoger på fx team-møder.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

 

Til en start vil aktiviteten være god i forhold til at sættes teammøder og lignende op.

Fremtidens skygge

Silobuster_logo.png

Hvad?

Aktiviteten handler om at skabe nye strukturer mellem to grupper, hvor hver gruppe tvinges til at mærke effekten af deres eget arbejde 'ovre i de andres lejr'. Målet er, at grupperne opdager og mærker, hvis deres egen adfærd skaber problemer for andre.

Hvorfor?

Når der er brug for ,at vi oplever konsekvensen af vores arbejde for andre.

Hvordan?

Byg en struktur, der gør at en gruppe (1), som påvirker en anden gruppes (2) arbejde, kommer ud og mærker effekten af deres egen påvirkning. For eksempel ved at gruppen (1) skal arbejde hos gruppen (2) i en kortere eller længere periode.

Hvem?

Aktiviteten udføres bedst af lederne af de involverede grupper, ledernes ledere eller bemyndigede supportfunktioner.

Medlytter

Silobuster_logo.png

Hvad?

Denne aktivitet handler om at komme ud og møde andres verden, og lytte til de informationer som tegner sig og er værdifulde for dig og dit team i jeres arbejde.

Hvorfor?

Der er brug for at kende og forstå andres perspektiv.

Hvordan?

‘Medlyt’ kan forstås meget konkret. Tag ud og hør hvad jeres interne kunder eller medlemmer fortæller os. Det vil kunne give dig og dine kollegaer en bedre forståelse for hinandens arbejde, og den indflydelse dit arbejde kan have hele vejen ud til slutbrugeren.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

Rundt om grisen

Silobuster_logo.png

Hvad?

Denne aktivitet handler om at undersøge en sag fra forskellige perspektiver. "Rundt om grisen" er et billede . Billedet viser mange forskellige måder, man kan se en gris på; en slagter vil se udskæringerne og en filosof vil undre sig om grisens eksistens. (Google "Rundt om grisen")

Hvorfor?

Der er brug for at blive bevidst om alle de andre perspektiver, der kan være på en sag.

Hvordan?

Hvis dit team står med en opgave med flere involverede parter eller interessenter. Inviter dem ind til at diskutere problemet eller opgaven som var den 'grisen'. Brainstorm på hvilke perspektiver der kan være på 'grisen’, og hvad det kan betyde for jeres fremtidige arbejde.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

Missing person

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, som handler om at inkludere alle perspektiver. Aktiviteten kan både bruges til at arbejde med et perspektiv fra nogen udefra, eller fra nogen internt, som var forhindrede i at møde jer.

Hvorfor?

Der er brug for at huske på alles perspektiver, også dem som ikke kan være i lokalet.

Hvordan?

Skriv navnet på den person hvis perspektiv vil kunne give et bidrag i jeres møde og placer det et sted så det kan ses af alle. Eventuelt giv det sin egen stol i rummet. Hvis der så kommer et punkt i jeres møde, hvor perspektivet fra denne person vil være værdifuldt kan i bruge papiret som indgang til at spørge, hvad ville han/han sige?

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).