top of page
Silobuster_logo.png

SAMARBEJDSKORT

Home.png
Barriere_Respekt.png

RESPEKT

Positivt: Gensidig respekt

Negativt: Manglende gensidig respekt

Den identitet, som skabes på arbejdet, er for mange en kilde til en følelse af stolthed. Den kan også nogle gange være kilde til konkurrence og sammenligning. 

Når vi søger at øge vores egen status, sker det desværre til tider på bekostning af andre.

 

Vi ender med at have for lidt respekt for de andres evner og bidrag. Disse holdninger vil underminere relationen, som er nødvendig for det gode samarbejde. 

Hvis den gensidige respekt er helt forsvundet, ender vi ofte med så vidt muligt helt at undgå konfrontation og kommunikation med hinanden. 

Hvis relationen derimod er præget af gensidig respekt, vil det kunne være medskabende til et stærkt bånd, hvor vi tager hensyn til hinandens behov.
 

Værktøjer til at arbejde med respekt

Silobuster_cards_FrontPage_V37.png
Silobuster_cards_FrontPage_V38.png
Silobuster_cards_FrontPage_V39.png

Eksempler på manglende gensidig respekt:

Til en julefrokost blev en leder på blyantsfabrikken opmærksom på at der var en opdeling mellem udviklingsafdelingen og produktionsafdelingen. Da han får spurgt ind til fænomenet i ugen efter, finder han ud af, at produktionsafdelingen oplever, at udviklingsafdelingen hele tiden laver ændringer, der skubber produktionen. Det betyder en masse ubetalt overarbejde, som også ødelægger al planlægning. I udviklingsafdelingen synes man til gengæld at produktionsafdelingen ikke er kommercielle eller kunde-orienterede nok: Det handler jo om at få det bedste og mest konkurrencedygtige produkt på markedet.

Blyantsfabrikken tager en dialog med repræsentanter fra udviklingsafdelingen og produktionsafdelingen om deres samarbejde. Her finder han ud af, at man hver især føler sig talt ned til, når afdelingerne skal kommunikere. Han finder også ud af, at afdelingerne har øgenavne for hinanden. Man taler om de snobbede og forvirrede akademikere i udviklingsafdelingen. Og de uengarede, ikke-kreative produktionsfolk.

bottom of page