top of page
  • Lucas Billing

Samarbejdet på plads

Det seneste år har vi været i kontakt med flere store organisationer, som alle fortæller os, at de har fokus på eller har planer om at sætte samarbejde på dagsordenen i den nærmeste fremtid. Hos nogle er samarbejdet på dagsordenen fordi de allerede oplever et problem, mens andre vil sikre at samarbejdet står stærkt og er fremtidssikret. Dette skyldes at de fleste, kan se nødvendigheden for et velfungerende samarbejde. Men hvorfor er det så vigtigt, og hvorfor siger vi, at det er vigtigere i dag end nogensinde før?

Effektivitet og kvalitet

I en stadig mere omskiftelig verden er det essentielt for organisationer at kunne reagere og agere, hurtigt og pålideligt. For at kunne dette, er det nødvendigt for organisationer at have et stærkt og robust samarbejde, både internt og på tværs af afdelinger. Evnen til at være effektive er således påvirket af evnen til samarbejde. Hvis ikke man formår at kommunikere og har svage relationer til hinanden, er der stor risiko for at f.eks. viden går tabt eller bliver misforstået. Det går både ud over evnen til at arbejde effektivt, og kan være ødelæggende for kvaliteten af ens arbejde.


Samarbejde og kunder

Er du nogensinde trådt ind i et hjem hvor dem du besøgte netop, har haft et skænderi? Der tales ikke eksplicit om det, men det kan mærkes i rummet og på stemningen.

Afhængigt af organisation kalder man dem kunder, medlemmer, borgere eller noget helt fjerde, de som er modtagerne af det produkt eller den service der leveres. De ved måske ikke det er derfor, men når organisationens interne samarbejde er udfordret, påvirker det også de eksterne relationer. Det kan være fordi effektiviteten eller kvaliteten af produktet er dalet eller det kan være noget helt usagt, en oplevelse af noget der ikke stemmer, der skader forholdet og tilliden mellem organisationen og modtageren.


Samarbejde og engagement

Overhørt på en cafe i 2022: “Jeg kender ikke nogen blandt mine kollegaer, som ikke er aktivt søgende efter et andet job. Det er nok fordi kommunikationen og samarbejdet, i denne her organisation er så ufatteligt dårligt.”

Kandidatanalysen 2021 fra konsulenthuset Ballisager, fortæller at det vigtigste for danskerne, når de skifter job i dag, er at de får gode kollegaer. I en organisation hvor samarbejdet udfordres af forskellige barrierer, har det ikke blot negativ indvirkning på effektiviteten, men det påvirker også medarbejdernes arbejdsglæde. Samarbejde bliver således et middel til at forblive relevante, da det har en direkte påvirkning på medarbejderes engagement og lyst til at tilvælge eller forblive i en organisation. Det handler især om at danne rammerne for at opbygge en gensidig respekt for de kollegaer, der sidder på den anden side af bordet. For uden respekt for hinandens bidrag i organisationen, taber vi forståelse, interesse og engagement, både for kollegaer og for selve arbejdet.


Silobuster

Ledelsesudviklingsværktøjet Silobuster stiller skarpt på samarbejde – særligt samarbejde på tværs af funktioner. Det betyder dog ikke, at samme ramme og sprog ikke også kan anvendes til at forbedre andre former for samarbejde. For Silobuster handler især om at tilegne sig et sprog, hvormed man, sammen med sine samarbejdspartnere, kan analysere samarbejdet og eksternalisere eventuelle problematikker, så man kan arbejde konstruktivt med dem, og derved forbedre samarbejdet.


Som en del af Silobuster har vi udforsket litteraturen og forskningen, for diverse handlinger og interventioner, man som kan udføre med sine medarbejdere eller med sit team for at styrke samarbejdet. Der er i alt 18 forskellige fokusområder for indsatser, med hver 2-5 forskellige aktiviteter man kan kaste sig ud i. Vi håber dermed at kunne bidrage til en aktiv indsats om at sætte samarbejde på dagsordenen, og skabe et miljø hvor organisationerne kan sikre både kvalitet, effektivitet, kunder og engagementet.


Teorien i Silobuster tager afsæt i Jody Gittel’s arbejde om relationel koordinering og arbejder aktivt med de begreber hun introducerer i denne teoriramme.

35 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page