top of page
Silobuster_logo.png
Home.png

Feedback og feedforward

Ikon_Præcision_hvid.png
#10 feedback.png
#10 feedback back.png

Konkrete aktiviteter

Feedforward

Silobuster_logo.png

Hvad?

En løsningsfokuseret metode til at kommunikere ønsker til kommende samarbejder uden at blive kritisk på ting, som er sket og ikke kan ændres.

Hvorfor?

I en organisation kan der være brug for at forventningsafstemme up-front.

 

Der kan være behov for at være fremadskuende, for at hjælpe samarbejdet.

 

Der er brug for at lære, hvad man kan arbejde med for at gøre samarbejdet bedre. Man kan lære af sine erfaringer og bruge det på en fremadrettet måde.

Hvordan?

Før vi starter op på en ny opgave med en anden gruppe, diskuterer vi vores erfaringer og ønsker internt.

 

Vi arrangerer derefter et møde, hvor vi taler om, hvad vi håber de vil fortsætte med at gøre og giv dem ideer til, hvad vi kunne have brug for til en anden gang.

 

Vi evaluerer sammen: hvad virkede, og hvad virkede ikke?

 

Det er altid godt at huske at basere disse samtaler på så meget data som mulig.

 

Det er også godt sørge for at holde fokus på bolden og holde øje med følelserne.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

 

Vi kan tænke i at involvere andre interessenter i møderne, hvor der gives feedforward.

Giv feedback

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, hvor en gruppe giver feedback til en anden gruppe om vigtige positive eller negative oplevelser. Aktiviteten har sin styrke i sin strukturerede feedback, der bygger på erfaring fremfor evaluering.

Hvorfor?

Når der er brug for at fortælle de andre, hvordan vi har oplevet samarbejdet med dem.

Hvordan?

Bliv enige i din egen gruppe om at give feedback til en anden gruppe om en konkret oplevelse, I har haft med dem. Struktur feedbacken ud fra jeres egen oplevelse så i gengiver historien på en måde, så det er tydeligt, at det er en gengivelse af jeres perspektiv: Hvad var situationen? Hvad oplevede I? Hvad betød det for jeres gruppe?

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

Søg feedback

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, hvor en gruppe bevidst søger feedback fra en anden om deres erfaringer med at samarbejde med dem. Udover at få feedbacken, sender gruppen også et signal om vilje og åbenhed til at udvikle samarbejdet.

Hvorfor?

Fordi der er brug for at selv at være nysgerrige på, hvordan andre oplever en selv.

 

Tilgangen kan bruges til at blive klogere og til at udvikle vores teams. Man kan også bruge den til at løsne op for en venlighedskultur.

 

Det kan også handle om at åbne en dør og bidrage generelt til en stærkere feedback-kultur.

Hvordan?

Vi henvender os til en anden gruppe, som vi samarbejder med og beder om at få feedback på samarbejdet. Vi strukturerer den feedback, vi ønsker: Oplevelser, eksempler, betydninger, ønsker til fremtiden. Vi er fokuserede på, at give og får feedback på noget helt konkret.

 

Vi forbereder os

Vi overvejer form og indhold

Vi overvejer det ønskede udbytte

Vi identificerer de relevante målgrupper at søge feedback hos.

Vi vælger det rigtige ‘medie’ til at give/tage feedbacken i.

Vi kan også bruge aktiviteten gennem for eksempel at trykprøve vores præsentationer på hinanden.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

Anker 1
Anker 2
Anker 3
bottom of page