Silobuster_logo.png
Silobuster_cards_Total39.png

Mødestrukturer

Ikon_Hyppighed_hvid.png
Home.png
Silobuster_cards_Total40.png

Konkrete aktiviteter

Daily stand-ups

Silobuster_logo.png

Hvad?

Aktiviteten er et kort og fokuseret orienteringsmøde mellem interessenter, (IKKE et beslutningsmøde) som foregår samme tid og sted, med en FAST struktur.

Hvorfor?

Når der er brug for at følge med i hinandens arbejde.

Hvordan?

En anbefaling til struktur kan være 1) Hvad er vi færdige med siden sidst? 2) Hvad har vi planlagt med indtil vi ses igen? 3) Er der nogle forhindrer der skal ryddes af vejen for effektivt at skabe fremdrift?

 

Anbefalet varighed: 15 min.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men fungerer bedst, hvis lokale ledere støtter aktivt op.

Udtalt arbejde

Silobuster_logo.png

Hvad?

Udtalt arbejde (Working out loud) er et koncept, der blandt andet handler om at opbygge relationer gennem fortællinger og socialt samarbejde. Ved løbende at være tydelig og ærlig om ens proces kan forskellige grupperinger nemmere imødekomme og forstå andres behov.

Hvorfor?

Vi har brug for at være mere tydelige omkring det arbejde vi laver, så andre kan imødekomme vores behov.

Hvordan?

Udforsk konceptet "Working out loud" med dine kollegaer i en workshop hvor I udforsker om det er noget for jer. Nogle af de centrale principperne handler bag konceptet er 1) gør dit arbejde synligt for andre og 2) vær generøs med dit arbejde - del ud uden at forvente noget igen.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men fungerer bedst hvis kulturen i at arbejde på denne måde, støttes op af lokale ledere.

Fremdriftsmøder

Silobuster_logo.png

Hvad?

Denne aktivitet handler om at få medlemmet i centrum, ved altid at have typiske medlemmer som referencepunkt.

Hvorfor?

Der er behov for at vi ved hvad der skal til for at komme videre.

Hvordan?

Inviter din og andre grupper ind i opfølgningsmøder hvor I visualiserer og afkoder hvilke udfordringer I står med, og hvad der skal til for at I kan komme videre med at skabe værdi/løse jeres opgaver. Fremdriftsmøder kan med fordel afholdes i et fast interval eller afhængigt af behov.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).