top of page
Silobuster_logo.png
#4 forskelligheder.png

Forskelligheder

Ikon_Viden_hvid.png
Home.png
#4 forskelligheder back.png

Konkrete aktiviteter

Blandede metoder

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, hvor to grupper, der har modstridende arbejdsmetoder, mødes for at udvikle en helt ny metode. Målet er at skabe et fælles pragmatisk fundament mellem grupperne.

Hvorfor?

Når der er brug for, at vi mødes på midten.

Hvordan?

Start med at få gensidig accept fra begge grupper om, at deres modstridende metoder har negativ effekt. Tal åbent om behovet for at stoppe 'metodekampen'. Kortlæg forskellene i metoder. Definer en ny metode baseret på de elementer, der kan fortsætte med at eksistere i kombination.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer). Afhængigt af hvad, der er på spil, anbefales det at involvere lokale ledere.

Kulturafkoder

Silobuster_logo.png

Hvad?

Aktiviteten består af udviklingen af et værktøj, der forklarer en gruppes professionelle udtryk og lokale jargon, og dermed gør det lettere for andre grupper at samarbejde med dem.

Hvorfor?

Man kan i en organisation være en lang række specialiserede funktioner, der skal arbejde som et samlet hold.

 

Det er afgørende, at forstå hinanden.

 

Der er en stor risiko ved ikke at kunne rapportere forståeligt til hinanden.

Hvordan?

Vi kortlægger i vores egen gruppe, hvilke professionelle udtryk, termer og lokal jargon, vi bruger i vores daglige arbejde. Vi ‘oversætter' udtrykkene med mere generelle ord og gør oversættelsen tilgængelig for andre.

 

Vi etablerer konkrete redskaber i form af ord-forklaringer mv.

 

Vi stiller os til rådighed som kollegaer til ‘kontrol’ af sprog.

 

Vi gør os umage med at være nysgerrige og spørger hellere en gang for meget end for lidt.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

 

Vi kan nå rigtigt langt med blot at sikre opmærksomhed på udfordringen.

 

Vi skal alle turde give slip på den magtposition, der ligger i at sidde på egen fagkundskab.

Time Out

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, der kan udføres i forbindelse med en reorganisering, hvor grupper opdeles og organiseres på nye måder. En aktivitet der handler  om at skabe plads til at lufte tanker, bekymringer og perspektiver.

Hvorfor?

Når der er brug for at tage skridt tilbage og overskue situationen.

Hvordan?

I forbindelse med en organisationsændring, tager I tid ud til at diskutere forandringerne. Diskuter: Hvorfor ændrer vi organisationen? Hvad taber vi potentielt? Hvilke forskelle (for eksempel kulturelle) kommer til at skulle integreres i det nye? Sørg for at samle læring op og del det med flere.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men skal accepteres og støttes af lokale ledere.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
bottom of page