top of page
Silobuster_logo.png
Silobuster_cards_FrontPage_V32.png

Samskabelse

Ikon_Mål_hvid.png
Home.png
Silobuster_cards_BakcPage_V32.png

Konkrete aktiviteter

Drømme om fremtiden

Silobuster_logo.png

Hvad?

En øvelse i at formulere et ønskværdigt fremtidsperspektiv.

Hvorfor?

Når der er brug for et fælles billede af fremtiden, som er attraktivt og let kan kommunikeres. Alt sammen for at mindske en af de største risici i alle initiativer: at vi ikke har fælles forståelse af retningen for vores arbejde.

 

I LB er der behov for at tydeliggøre ambitioner og visioner, der er inde for rækkevidde og som vi kan se os selv i. Vi skal skabe motivation der taler til følelserne.

Hvordan?

Forestil jer, at der om 2 år bliver udgivet en nyhed om jer i et medie I selv vælger. Hvad håber I, der bliver fremhævet? Formuler artiklen eller tv-interviewet med dit team eller sammen med nogen fra en anden gruppe. Det I producerer kan I også efterfølgende bruge i den interne kommunikation eller som en fælles guideline.

 

Sammen tegner i et tydeligt fremtidsbillede og får deltagerne derud. På denne måde kan deltagerne lettere beskrive rejsen derhen.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

 

Der kan være et behov for at rammen bliver sat, men aktiviteten udføres af lederne selv.

Futurespective

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet som handler om at se fremad, for at sammenligne mål og ønsker samt forestillinger om, hvad der er opnåeligt og realistisk. Samt for at drøfte hvordan relationer og samarbejde med fordel kan udvikle sig i fremtiden og hvad vi gerne vil kunne bidrage med til hinanden.

Hvorfor?

Når vi har brug for at have et perspektiv, som rækker længere.

Hvordan?

Sammensæt en gruppe, der har en fælles opgave foran sig. Spørg ind til, hvordan fremtiden ser ud, når opgaven er lykkedes. Hvilke skridt skal der tages på vej derhen og hvad skal undgås, for at opgaven kan lykkedes?

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

Open Space Technology

Silobuster_logo.png

Hvad?

Et faciliteret stor-format workshop, hvor deltagerne arbejder autonomt for at skabe dagsordenen, formatet og resultaterne.

Hvorfor?

Når der er brug for at forestille os fremtiden sammen.

Hvordan?

Formuler et kraftfuldt tema til at styre processen. Sørg for at sikre den forpligtelse, plads og tid, der er nødvendig for workshoppen, og sørg for, at deltagerne forstår principperne. Følg Open Space Technology-processen og ceremonierne.

Hvem?

Aktiviteten kan organiseres af mennesker med indflydelse og ressourcer nok til at samle store grupper på tværs af funktioner. Det anbefales, at workshoppen faciliteres af personer, der er trænede i formatet.

Action Learning

Silobuster_logo.png

Hvad?

Action Learning er en læringsproces, hvor deltagerne undersøger egne handlinger og erfaringer for at forbedre deres præstationer. Dette gøres i samarbejde med andre og i mindre grupper. Hver deltager skal have formuleret et problem eller ‘spørgsmål’, som er væsentligt nok til retfærdiggøre, at det også er i organisationens interesse som helhed at få løst det pågældende problem.

Hvorfor?

Når der er brug for at lære sammen.

Hvordan?

Opret Action Learning grupper på tværs af organisationen.

Hjælp deltagerne til at formulere deres problem eller ‘spørgsmål’.

 

Deltagerne definerer handlinger, som de vil foretage sig omkring deres spørgsmål, og mødes efterfølgende i reflekterende processer, med fokus på at trække læring ud af praksis.

Hvem?

Aktiviteten kræver en coach eller facilitator for gruppen. Personen støtter deltagerne i at arbejde med Action Learning ved at guide deltagerne i spørgeteknik og opmuntre dem til refleksion over og dokumentation af deres erfaringer.

Udforskning

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, hvor blandede grupper af centrale ledere sendes på 'missioner' for at udforske en industri, sektor eller region, helt uden for deres normale kerneforretning - for at bringe ideer med tilbage til nye måder at organisere på og hente inspiration og sparring udefra.

Hvorfor?

Når der er brug for at se ‘ud’ sammen.

Hvordan?

Identificer personer på tværs af grupper, som vil have magten til at overføre ny viden til handling i deres egne grupper. Send dem ud på udforskning. Strukturér læringen og brug den til at afprøve nye måder at arbejde sammen på.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men skal accepteres og støttes af lokale ledere.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
Anker 5
bottom of page