top of page
Silobuster_logo.png
#5 transparens.png

Transparens

Ikon_Viden_hvid.png
Home.png
#5 tranparens back.png

Konkrete aktiviteter

Historiefortælling

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet hvor gruppernes viden bliver gjort tydelig af grafisk materiale. Når vi har mulighed for at se ting blive tegnet op, har vi ofte meget større chancer for at forstå det, der bliver beskrevet.

Hvorfor?

Den fælles historiefortælling er vigtigt, og giver os en oplevelse af tillid og af at høre sammen.

Hvordan?

Vi faciliterer en proces i en gruppe, der består af mindre grupper, for at udvikle en fælles historie eller fortælling. Det kan være som del af en aktuel proces -eller på forkant, så der skabes en historie før et nyt initiativ startes op.

 

Vores specialister kan byde ind med specialiserede kompetencer for at forbedre og styrke historiefortællingen.

Hvem?

Aktiviteten kræver en facilitator, og minimum to teammedlemmer fra hver side af historiefortællerbordet.

Grafisk visualisering

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet hvor gruppernes viden bliver gjort tydelig af grafisk materiale. Når vi har mulighed for at se ting blive tegnet op, har vi ofte meget større chancer for at forstå det, der bliver beskrevet.

Hvorfor?

Man kunne fx arbejde med visualisering af processer og ‘gennemstrømning’.

 

Flere steder ville det måske kunne skabe bedre forståelse for årsager og virkning.

 

Det ville det kunne reducere brug af tekniske termer, fordi man lettere ville kunne få det samme visuelle sprog.

 

Det kan være en genvej til viden og indsigt i et nyt område eller en problemstilling.

Hvordan?

En anden gruppe inviteres ind til en gensidig fremvisning af deres arbejde. På en tavle eller en planche bruger man tiden sammen på at fremstille en forståelig afbildning af den ene parts arbejde.

 

Dette kunne det en mulighed for at skabe den grafiske visualisering tidligt i en samarbejdsproces.

 

Her ville man både kunne arbejde med visualiseringer, som skabes på forhånd, nogle som samskabes og nogle der ‘købes ind’ som ekstern rådgivning.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men der anbefales en grafisk facilitator.

 

Vi skal være opmærksomme på, at alle kan tegne, men det er ikke nødvendigvis alle, der vil eller tør.

 

Hvis vi snakker data-visualisering, skal vi være opmærksomme på, at det kræver særlige kompetencer.

Demoer

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, hvor der fremvises hvad, der er gjort færdigt i forskellige teams eller funktionsområder. Intention er at skabe en forventnings-afstemning og indsigt i de enkelte områder.

Hvorfor?

Øget brug af demoer kan give specialisterne mulighed for at præsentere deres specialiserede viden.

 

Aktiviteten kan bruges til at skabe kendskab til de resultater, som man løbende skaber, og kan bruges så man kan få øje på, hvor der er brug for at samarbejde og forventningsafstemme.

Hvordan?

Vi inviterer andre grupper ind til en præsentation af, hvad der er gjort færdigt og med hvilket udbytte. Vi opfordrer til feedback og til at der lyttes aktivt.

 

Det giver os mulighed for at præsentere det, vi laver, og lære af det og det giver mulighed for os selv og de andre at få indblik i det arbejde, der foregår i organisationen.

 

Vi laver eventuelt en demo-bazar. Det forgår hurtigt med 10 minutters demo med tilhørende spørgsmål. Gerne så hele huset kan deltage – for eksempel i kantinen, for eksempel over frokost.

Hvem?

Aktiviteten bør udføres af udviklerne selv. For nogle kan det være grænseoverskridende, og eventuelt kræve noget personlig sparring.

Tavlemøder

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, som samler et eller flere teams foran en tavle til sammen at skabe et overskueligt billede af fremdriften i opgaveløsningen. Brug af tavlemøder er anvendelige til at skabe synlighed, overblik og styring af virksomhedens forbedringsaktiviteter.

Hvorfor?

Der være brug for, at være mere synlige omkring ens fremdrift.

 

Det er en nem aktivitet at få i gang og gennemføre – og den skaber transparens og synlighed.

Hvordan?

Vi opbygger et setup-up, hvor vi løbende afholder et kort møde med et fast interval, med et eller flere temaer, med klare mål og en dagsorden, i et defineret team af mennesker og hvor der anvendes en tavle som styrings-redskab. Tavlen indrettes i en række felter ud fra temaet, dagsordenen og mål, og opdateres løbende på hvert tavlemøde.

 

Møderne er korte og hyppige, hvilket gør det muligt for flere at deltage.

 

Møderne er med fysisk tilstedeværelse, så det er synligt og åbent for andre (også i løbet af dagen).

 

‘Lean coffee’ kan eventuelt bruges til at få mange perspektiver på dagsordenen.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

 

Det kan være en god ide, at skiftes til at være facilitator, for at sikre at ejerskab og ‘dagsorden’ ikke ligger hos den samme. Dette giver i øvrigt også bedre videndeling.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
bottom of page