top of page
Silobuster_logo.png
Silobuster_cards_FrontPage_V39.png

Værdiforståelse

Ikon_Respekt_hvid.png
Home.png
Silobuster_cards_BakcPage_V39.png

Konkrete aktiviteter

Mapping room

Silobuster_logo.png

Hvad?

En tilgang hvor der løbende skabes og opretholdes et fysisk overblik over det arbejde, der aktuelt er igangsat i organisationen.

Hvorfor?

Der er brug for at få overblik over hvad de forskellige teams og funktionsområder arbejder på.

Hvordan?

En måde at arbejde med mapping på er at dedikere et fysisk rum til at rumme forskellige teams' status, progression og fremdrift. Her bruger man så væggene til at optegne diverse opgaver, mål, afhængigheder, stakeholders mm. Rummet står så åbent så alle kan gå ind og få et indblik i, hvad der aktuelt sker i organisationen.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men det anbefales at invitere en facilitator med.

Value chain mapping

Silobuster_logo.png

Hvad?

Aktiviteten består af en faciliteret workshop, som kan afholdes rutinemæssigt, hvor organisationens værdikæde diskuteres, og hvor repræsentanter fra forskellige dele af kæden mødes og deler erfaringer.

Hvorfor?

I LB forsikring kan vi bruge aktiviteten til at skabe forståelse for hinandens roller i sammenhæng og med fokus på værdiskabelsen for LB forsikring.

 

Det kan være en måde at skabe forståelse for ‘Hvorfor’.

 

Aktiviteten kan være en måde skal skabe forståelse for, hvad vi hver især bidrager med.

 

Den kan også være en måde at skabe fælles sprog og indsigt. Viden og forståelse kan omvendt være med til at skabe mere respekt for hinandens ansvarsområder.

Hvordan?

Vi definerer i fællesskab end-to-end processer. Eller medlemsrejser, med en pre-coded skabelon til faciliteringen.

 

Skabelonen skal eventuelt tilpasses den enkelte værdistrøm.

 

Workshoppen kan designes og gentages mindst en gang om året, eller ved behov. Repræsentanter fra de respektive dele af værdikæden præsenterer sig selv og deres bidrag til kæden. Risici og optimeringsmuligheder diskuteres.

Hvem?

Aktiviteten bør støttes bedst af en neutral (ekstern) erfaren konsulent/ facilitator, da alle har en aktie i flowet. Facilitator skal kunne udfordre og stille mange ‘h-v’-spørgsmål.

Anker 1
Anker 2
bottom of page