top of page
Silobuster_logo.png
#1 forventninger.png

Forventninger

Ikon_Mål_hvid.png
Home.png
#1 forventninger back.png

Konkrete aktiviteter

Løbende forventningsafstemning

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet, hvor intentionen er at foregribe misforståelser og kontraproduktivt arbejde ved at ensrette og afstemme forventninger løbende.

Hvorfor?

Når der er brug for, at vi kender hinandens forventninger til den fælles opgave, og hinandens forventninger til det udbytte der skal skabes og for hvem.

 

Aktiviteten kan være med til at sikre at der er afstemte mål samarbejdspartnere i mellem. Dette er både når der er indre eller ydre omstændigheder der gør det nødvendigt at ændre forventningerne.

 

I organisationer, i en agil transformation, ændre forventningerne og målene sig ofte i det Agile, hvilket gør et større behov for at holde løbende afstemninger.

Hvordan?

Arranger en dialog internt i jeres egen gruppe, eller med en anden gruppe hvor forventninger bliver formuleret og eventuelt kommenteret på. Skriv forventningerne op, og indsaml så trådene i en samlet forventning til opgaven, som efterfølgende kan underinddeles i forventninger til de enkelte parter i sagen.

Det at have en fælles dagsorden for de evt. møder, f.eks. gennem et fælles punkt i kalenderen, kan være med til at sikre den interne afstemning og at alle kommer forberedt til møderne.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men det anbefales at involvere lokale ledere.

Sætte grænser

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet for at udtrykke en gruppes grænser. Aktiviteten tydeliggør grænserne for gruppens opgaver, ansvar og kriterier for succes.

Hvorfor?

Når der er brug for, at vi sammen bliver klogere på vores grænser til hinanden.

 

Aktiviteten kan være med til at sætte grænser/rammer for specifikke mål, og herved skabe en fælles retningen inden for området, der kan sikre rettidig afslutninger.

Hvordan?

Gør plads til aktiviteten på et af jeres møder. Tegn et billede af en kasse. I denne kasse skal alt, der hører til din gruppe, skrives op. Tegn en større kasse uden om, til ting som ikke hører til. Lad nu gruppemedlemmer skrive opgaver, ansvarsområder etc. ned på post-it-notes og placere elementerne, mens I åbent diskuterer deres placering.

 

Herved bliver opgaverne synliggjort og det skaber mulighed for bedre at koordinere, håndtere flere opgaver samtidig og andre aktører kan hentes ind for at hjælpe i tide.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

 

Dog kræver dette at den rigtige planlægning er tilstede.

Team Blueprint

Silobuster_logo.png

Hvad?

En aktivitet til at afklare mål, processer og grænser for en gruppe. Bringer klarhed inde i gruppen og giver gruppen et fundament og et sprog til at gå ind i dialoger med andre grupper om samarbejde.

Hvorfor?

Når der er brug for, at forventningerne står helt skarpt.

 

Ved at synliggøre stakeholders intention, rolle og ansvar, skabes forståelse/fællesskab for at nå et fælles mål.

 

Ved at have en kontinuerlig leverance afstemning, sikres der en forventningsafstemning.

Hvordan?

Arranger en diskussion I jeres egen gruppe, hvor I diskuterer og definerer et 'Team Blueprint': jeres formål, kontekst, mål og lignende. Arranger et møde med medlemmer fra en anden gruppe og forklar dem jeres Team Blueprint. Lyt til deres spørgsmål og deres feedback.

 

Dette giver mulighed for at bringe de rette kompetencer sammen rettidigt.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

 

Ved mere komplekse sammensætninger, eller i større forsamlinger kan det være nødvendigt at have en neutral facilitator.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
bottom of page