top of page
Silobuster_logo.png
#18 læring.png

Læring

Ikon_Fokus_hvid.png
Home.png
#18 læring back.png

Konkrete aktiviteter

Silobuster_logo.png

Svære spørgsmål

Hvad?

Via denne aktivitet søger grupperne at udfordre status quo, de hjælpes til at se de svære følelser i øjnene og konfrontere hinanden med det de går og er frustrerede over.

Hvorfor?

Der er behov for at udforske vores forskelligheder.

Hvordan?

Ved hjælp af en facilitator opfordres grupper til at gå i dialog med hinanden, hvor de hjælpes til at tilsidesætte deres egne meninger op perspektiver og i stedet lytte til de andre. Grupperne skal udforske deres fundamentale overbevisninger og stille de svære spørgsmål.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men kræver en facilitator til at understøtte en god proces.

Debriefing

Silobuster_logo.png

Hvad?

En faciliteret proces til at reflektere over samarbejde retrospektivt, altså efter grupper har været i interaktion. En aktivitet, der giver plads til organisatorisk læring.

Hvorfor?

Når der er brug for at tale om en oplevelse, vi har haft sammen.

Hvordan?

Inviter din egen gruppe og den gruppe, som I har samarbejdet med, til en retrospektiv læringsdialog. Diskuter følgende om samarbejdsoplevelsen: Hvad var jeres intentioner? Hvad der skete der faktisk? Hvad lærte I? Hvad ville I gøre anderledes?

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

Fishbowl

Silobuster_logo.png

Hvad?

En faciliteret proces, der giver plads til at lære om hinandens perspektiver. Aktiviteten giver de involverede grupper nye muligheder for at føle sig lyttet til.

Hvorfor?

Når vi har brug for at reflektere sammen.

 

Aktiviteten giver en specifik lytte/reflekterende rolle, som er frivillig for den enkelte.

Hvordan?

Inviter din egen gruppe og en anden gruppe til en læringsdialog. Beslut hvilket tema læringsdialogen handler om. Bland grupperne og del dem. Sæt dem op i en indre cirkel og en ydre cirkel. Lad den indre cirkel tale om temaet. Lad derefter den ydre cirkel diskutere, hvad de har hørt. Evaluer læringen.

 

Det kan være en fordel at stemme om hvilke temaer der skal tages op, da dette er med til at skabe commitment.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer).

 

Under nogle omstændigheder kan der dog være behov for en facilitator.

Retrospektiv

Silobuster_logo.png

Hvad?

En konkret aktivitet, hvor man ser tilbage på hvad der virkede og hvad der ikke virkede i en fælles opgave.

Hvorfor?

Der er brug for at forstå og lære af erfaringer fra tidligere opgaver.

Hvordan?

Prøv øvelsen "Stop, Start, Fortsæt". Du laver tre plakater med overskrifterne "Stop", "Start" og "Fortsæt", herefter beder du dit team, eller dine teams skrive en række post-its med observationer, adfærd, mm som de enten synes skal fortsætte, stoppe eller starte. På den måde giver de hinanden feedback på det de har observeret i et kollektivt rum, og I har bedre forudsætninger til de kommende opgaver. Jo mere konkret de kan være, jo bedre.

Hvem?

Aktiviteten kan udføres af alle i en gruppe (på alle organisatoriske niveauer), men kan godt kræve noget træning i starten.

Anker 1
Anker 2
Anker 3
Anker 4
bottom of page