top of page
Silobuster_logo.png

SAMARBEJDSKORT

Home.png
Barriere_Hyppighed.png

HYPPIGHED

Positivt: Hyppighed kommunikation

Negativt: Sjælden kommunikation

Vores relationer bliver påvirket af, hvor ofte vi kommunikerer med hinanden. 

Hyppig kommunikation styrker relationen mellem os, idet vi bliver mere velkendte og komfortable i hinandens selskab. Og selvom vi taler pænt til hinanden, og er præcise i vores formuleringer, er der alligevel et stort behov for, at man mødes og plejer forholdet. 

 

Det vil også være medvirkende til, at vi kan reagere på informationer i rette tid, da vi vil være løbende opdateret på, hvad der er behov for hos de andre. 
 

Værktøjer til at arbejde med hyppighed

#13 relationer.png
#14 mødestrukturer.png
#15 platforme.png

Eksempler på sjælden kommunikation:

Blyantsfabrikken har på det seneste investeret mere og mere i udvikling af nye produkter, og flere funktionsområder beskriver at de har travlt med nye muligheder. Efter nogle måneder står det dog klart at to af de største teams har arbejdet på næsten identiske forslag, som handlede om at optimere viskelæderets levetid. Da det blev opgjort, var det tydeligt at der var mange spildte timer – og det havde hurtigt været opdaget hvis der havde været lidt mere kommunikation.

 

I blyantsfabrikken er afdelingen med træbehandling og afdelingen med bly produktionen meget afhængige af at deres elementer passer sammen. En uge før det nye flagskib indenfor blyanter skal i produktion bliver det dog evident at blyet har for stor omfang til at passe i træet. Det skaber frustration – og i undersøgelsen af fejlen bagefter, bliver det tydeligt at det kunne være undgået hvis afdelingerne havde justeret hinandens arbejde løbende.

bottom of page